VỀ TẬP ĐOÀN HẢI ĐĂNG

Thành lập từ năm 2008, Tập đoàn Hải Đăng đã khẳng định vị trí trên thị trường xây dựng trong nước với hàng loạt những công trình trọng điểm tại tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận.

Thế mạnh ở việc tận dụng nguồn lực địa phương, Hải Đăng ngày càng phát triển và thu hút nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài. Với nội lực vững mạnh, Hải Đăng đã sẵn sàng để vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực.

Tìm hiểu thêm
2008 năm thành lập Tập đoàn Hải Đăng
1200 Tỷ VNĐ
doanh thu
200 Lực lượng nhân sự chuyên môn đại học và sau đại học
48 Công trình dân dụng
và công nghiệp
81 Công trình hạ tầng kỹ thuật
và đường giao thông

Khách hàng & Đối tác tiêu biểu