Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng kỹ sư giám sát công trình

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ sư giám sát công trình

Xem thêm

Tuyển dụng công nhân cơ khí

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí công nhân cơ khí

Xem thêm

Tuyển dụng chỉ huy trưởng công trình

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí chỉ huy trưởng công trình

Xem thêm

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Xem thêm

Kỹ sư cơ khí - Sản xuất kết cấu thép

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ sư cơ khí - Sản xuất kết cấu thép

Xem thêm

Phiên dịch tiếng Hoa

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí phiên dịch tiếng Hoa

Xem thêm

Kỹ sư M&E

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ sư M&E

Xem thêm

Kỹ sư trắc địa

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ sư trắc địa

Xem thêm

Giám sát an toàn lao động

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên giám sát an toàn lao động

Xem thêm

Kế toán kho

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán kho

Xem thêm

Kỹ thuật viên lập trình + soft bản vẽ kỹ thuật

Tập đoàn Hải Đăng đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên lập trình + soft bản vẽ kỹ thuật

Xem thêm