Đầu tư

Dự án điện mặt trời Hoàng Thái Gia

Với mong muốn phát triển nguồn năng lượng sạch, dự án đã đưa các công nghệ và thiết bị tiên tiến trên thế giới vào sản xuất. Công nghệ sản xuất của dự án không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam mà còn kết hợp tối đa các công nghệ, thiết bị trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Tiến độ thực hiện - Năm 2018: thi công xây dựng hoàn thành
- Năm 2017: thực hiện thủ tục đầu tư
Mục tiêu dự án Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
Địa chỉ Khu Thương mại công nghiệp Hoàng Thái Gia (thuộc Khu TMCN số 2), Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Diện tích 58,5 ha
Tổng vốn đầu tư 1.421,8 tỷ đồng
Quy mô Công suất nhà máy khoảng 50 MWp, sản lượng điện dự kiến khoảng 110 triệu KWh/năm