Đầu tư

Dự án điện mặt trời Suối Ngô 1

Một dự án điện mặt trời khác trên địa bàn tỉnh nhà Tây Ninh được áp dụng các công nghệ và thiết bị sản xuất tiên tiến của thế giới. Dự án đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam, kết hợp tối đa công nghệ và thiết bị trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Tiến độ thực hiện - Năm 2018: thi công xây dựng hoàn thành
- Năm 2017: thực hiện thủ tục đầu tư
Mục tiêu dự án Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
Địa chỉ Xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Diện tích 54 ha
Tổng vốn đầu tư 1.414,7 tỷ đồng
Quy mô Công suất nhà máy khoảng 50 MWp, sản lượng điện dự kiến khoảng 110 triệu KWh/năm