Đầu tư

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh

Hiểu rõ lĩnh vực cấp nước gắn liền với sinh hoạt, đời sống hàng ngày của người dân, các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn, dự án hướng tới mục tiêu cung cấp đầy đủ nước cho khách hàng với chất lượng và công suất ngày một cao.

Tên dự án Nhà máy nước cấp Tây Ninh
Tiến độ thực hiện - Giai đoạn 1: đang hoạt động.
- Giai đoạn 2: Năm 2018.
Mục tiêu dự án Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, mở rộng đầu tư mạng lưới cung cấp nước sạch đến các vùng thị trấn, khu dân cư các huyện chưa có hệ thống nước sạch.
Địa chỉ Số 489 đường 30/4 phường 1 thành phố Tây Ninh
Vốn điều lệ 120 tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hải Đăng
Vốn cổ phần Tập đoàn Hải Đăng là nhà đầu tư chiến lược đang sở hữu 35% cổ phần
Quy mô, công suất