Đầu tư

Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Tây Ninh

Dự án áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến, lên men hiếu khí tốc độ cao để xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt. Rác thải sau khi xử lý sẽ được chế biến thành phân compost. Ngoài ra, một phần rác thải vô cơ được xử lý bằng công nghệ đốt.

Tên dự án Nhà máy xử lý rác thải Tây Ninh
Tiến độ thực hiện - Giai đoạn 1: đang hoạt động.
- Giai đoạn 2: Năm 2018.
Mục tiêu dự án Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện lân cận; xử lý rác thải nguy hại, rác thải y tế, rác thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Địa chỉ Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Diện tích 10 ha
Vốn điều lệ 120 tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Hải Đăng
Vốn đầu tư - Giai đoạn 1: 150 tỷ đồng
- Giai đoạn 2: 200 tỷ đồng
Quy mô, công suất