Cổng Chào Tỉnh Tây Ninh

Là ấn tượng đầu tiên mà du khách có được khi lần đầu đặt chân đến Tây Ninh, Cổng chào và bia lịch sử Suối Sâu - An Tịnh là biểu tượng mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, được Hải Đăng xây dựng hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh. Công trình được xây dựng từ tháng 05/2016 và hoàn thiện vào tháng 08/2016.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Trung tâm Quản lý Đầu tư Xây dựng Tây Ninh
Địa chỉ Tỉnh Tây Ninh
Thời gian hoàn thành Tháng 05/2016 - Tháng 08/2016