Nhà Máy Sản Xuất Sợi Màu BROTEX (Việt Nam)

Nhà Máy Sản Xuất Sợi Màu Brotex (Việt Nam) do công ty TNHN Brotex (Việt Nam) làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án lớn do tập đoàn Hải Đăng trực tiếp thực hiện. Dự án này hoàn thành năm 2016 với tổng quy mô 110 ha.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Brotex (Việt Nam)
Địa chỉ Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Quy mô 110 ha
Thời gian hoàn thành 2013 – 2016