Nhà văn phòng Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam
Địa chỉ Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Quy mô Tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, bao gồm tòa nhà văn phòng với tổng diện tích sàn 22 000m2 và bãi xe container rộng 10 000m2.
Thời gian hoàn thành Tháng 3/2018 - Tháng 10/2018