Nhà xưởng Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam)

Thi công xây dựng  hạng mục: "Nhà xưởng 01, nhà xưởng 02, nhà kho 03, nhà xưởng 04, nhà kho 01, nhà kho 02, nhà văn phòng, mái nối nhà xưởng, công tác hạ tầng, M&E, hệ thống PCCC

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam)
Địa chỉ KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Vietnam
Thời gian hoàn thành Tháng 5/2018 - Tháng 12/2019