Thi công siêu thị Co.opmart Dương Minh Châu

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM- Saigon Co.op
Địa chỉ khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Quy mô diện tích kinh doanh 3500 m2
Thời gian hoàn thành Tháng 12-2019