Trụ Sở Làm Việc Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Không chỉ xây dựng trụ sở làm việc cho doanh nghiệp trên địa bàn, Hải Đăng còn là chủ thầu cho các tòa nhà hành chính của cơ quan Nhà nước. Trong số đó có công trình Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, được bàn giao vào tháng 05/2017 vừa qua.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Tòa án Nhân dân Tỉnh Tây Ninh.
Địa chỉ Thành phố Tây Ninh
Quy mô Tổng diện tích sàn là 8.626 m²
Thời gian hoàn thành Tháng 11/2015 - Tháng 05/2017