Đường 785, Tân Châu, Tây Ninh

Được khởi công vào tháng 08/2013 và hoàn thành vào tháng 01/2014, dự án đã giúp cải thiện chất lượng mặt đường của tỉnh lộ 785 thuộc địa bàn huyện Tân Châu. Công trình này giúp cho việc lưu thông của người dân trong khu vực dễ dàng hơn.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Ban QL DA ĐT&XDCT huyện Tân Châu
Địa chỉ Huyện Tân Châu, Tây Ninh
Thời gian hoàn thành Tháng 08/2013- Tháng 01/2014