Đường Điện Biên Phủ, Thành Phố Tây Ninh

Với chiều dài 4,3 km, Điện Biên Phủ là con đường lớn kéo dài từ tòa thánh Tây Ninh đến núi Bà Đen. Đây là một trong những con đường trọng điểm, giúp thúc đẩy lưu thông, thuận tiện cho phát triển du lịch tỉnh nhà. Hải Đăng là nhà thầu chính cho dự án này.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Ban Quản lý DA ĐT&XD ngành GT Tây Ninh
Địa chỉ Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Quy mô Thi công xây lắp công trình (phần đường, cây xanh và hệ thống chiếu sáng). Đường đô thị dài 4,3 km.
Thời gian hoàn thành Tháng 11/2013 - Tháng 10/2015