Đường ĐT 782-784, Tây Ninh

Được Hải Đăng hoàn thành vào cuối năm 2014, tỉnh lộ 782-784 là con đường nối dài qua các xã, huyện trên địa bàn Tây Ninh. Đây là công trình giúp phát triển lưu thông từ khu công nghiệp đến các điểm lân cận.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Ban Quản lý DA ĐT&XD ngành GT Tây Ninh
Địa chỉ Đường tỉnh 782-784, tỉnh Tây Ninh
Quy mô Thi công xây lắp đường 782-784 đoạn từ Km14+110 đến CPA. (Chiều dài 10 km).
Thời gian hoàn thành Tháng 10/2013 - Tháng 12/2014