Đường ĐT 788, Tây Ninh

Công trình đường ĐT 788 là tuyến đường trục chính của tỉnh Tây Ninh, qua địa bàn huyện Châu Thành và Tân Biên chiều dài 21 km, được bàn giao vào tháng 07/2013. Nhận được sự tin tưởng của sở, ban ngành tỉnh nhà và trở thành nhà thầu của công trình, Hải Đăng lại một lần nữa khẳng định năng lực xây dựng đường giao thông chất lượng cao của tập đoàn.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Ban Quản lý DA ĐT&XD ngành GT Tây Ninh
Địa chỉ Huyện Châu Thành và huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Quy mô 21 km đường BTN
Thời gian hoàn thành Tháng 07/2012- Tháng 07/2013