Đường ĐT 794, Tây Ninh

Là con đường nối liền từ Tây Ninh đi Bình Phước, đường ĐT 794 đã được Hải Đăng thực hiện để kịp tiến độ đưa vào lưu thông cuối năm 2017.

Tiến độ Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giao thông Tây Ninh
Địa chỉ Đường ĐT 794, Tây Ninh
Quy mô Đường ĐT 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn 1 (giai đoạn 1). Chiều dài 17 km.
Thời gian hoàn thành Tháng 12/2015 - Tháng 12/2017