06/10/2020

Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên công ty năm 2020

Sáng 06/10/2020 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Tây Ninh, công ty Cổ phần Hải Đăng phối hợp Sở lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lớp  “Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động” cho cán bộ công nhân viên làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của công ty tại nơi làm việc.

Tại buổi huấn luyện, các học viên được giảng viên – Thạc sỹ .Đặng Văn Thế truyền đạt những kiến thức tổng quan, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các tài liệu quy định cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở sản xuất, sử dụng bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, một số chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn lao động cũng được giới thiệu trong buổi đào tạo.

Thông qua buổi đào tạo, những người làm công tác chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động nắm được những kiến thức cơ bản để đảm bảo an toàn cũng như nhận rõ các yếu tố gây nguy hiểm tại nơi làm việc. Thông tin về các biển báo, biển chỉ dẫn, sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, kỹ năng sơ cứu lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp được truyền đạt một cách chi tiết.

Huấn luyện về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là một trong những giải pháp tối ưu giúp nâng cao hiểu biết, bảo đảm an toàn thân thể cho người lao động, người sử dụng lao động, từ đó giúp tăng năng suất, giảm thiểu các rủi ro trong lao động hay bệnh nghề nghiệp.

 

Một số hình ảnh buổi huấn luyện