06/12/2020

Động thổ thi công hạ tầng đường giao thông nội bộ Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức

Sáng ngày 06 tháng 12 năm 2020 , công trình Nâng cấp đường giao thông nội bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức đã tiến hành khởi công thi công tại xã Phú Văn , huyện Bù Gia Mập , tỉnh Bình Phước . Quy mô thi công xây mới vành đai - cải tạo , nâng cấp đường nội bộ.

Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư và công ty cổ phần Hải Đăng là đơn vị thi công với thời gian dự kiến trong vòng 315 ngày .