29/08/2017

Hải Đăng nhận chứng nhận Thương Hiệu – Nhãn Hiệu Tiêu Biểu Ngành Xây Dựng Việt Nam Lần Thứ II